Bijeenkomst met “Zus en Zo” 17 januari 2019

Marian wenst de leden allemaal een hartelijk welkom. 2018 is het eerste jaar dat wij als zelfstandige vereniging draaien. Het is een goed jaar geweest. We hebben een mooi programma kunnen bieden. Na het jaarverslag, financieel verslag en de mededelingen zet Marian de leden van de reiscommissie, boekenverkoop en de filmclub in het zonnetje, zij krijgen een bloemetje. Ria Vriend, die 50 jaar lid is, krijgt een mooi “Rituals”-pakket. Na de rondvraag waarin het bestuur een bedankje krijgt van de leden, kunnen wij beginnen met het optreden van “Zus en Zo”.

De vier zussen Groenewoud uit Hoogwoud, verzorgen een prachtige avond met liederen, verhalen en gedichten uit het vrouwenleven. Hoe was het vroeger voor onze ouders om vrouw te zijn en hoe is het nu? Dit allemaal met een heerlijke dosis humor en geweldige zang. De vrouw die vroeger onderdanig moest zijn aan de man, het gezin moest verzorgen, huishoudgeld kreeg. De wet die de vrouw “handelingsonbekwaam” achtte, werd in 1956 afgeschaft. Gehuwde vrouwen mochten werken, een bankrekening openen en zonder man op reis. Aan de Dolle Mina en andere actiegroepen die opkwamen voor het vrouwenrecht hebben wij nu veel te danken. Ook krijgen wij anekdotes te horen over de seksuele voorlichting nu en toen. En er komt nog een non op het toneel. Al met al hilarisch, serieus, mooi gezongen, mooie gedichten; een avond waar we met zijn allen van hebben genoten!!

Marian sluit de avond af en bedankt de dames voor het optreden, de leden voor de komst en tot de volgende bijeenkomst op 21 februari.