Jaarvergadering en lezing Nico Boots, bijeenkomst 23 januari 2020

Om 19.45 uur zijn alle dames binnen en kunnen wij de vergadering beginnen. Marian heet iedereen welkom, ook Nico Boots die ons na de pauze het een en ander gaat vertellen over het schildersvak.

We beginnen met de punten voor de jaarvergadering, ons tweede jaar als “Vrouwen Samen Verder” is wederom een mooi jaar geweest. We hebben vrolijke- maar ook serieuze avonden gehad, voor iedereen wat. We hebben er vijf leden bij, maar helaas hebben we ook van leden afscheid moeten nemen . We zijn nu met ruim 80 leden. Het jaaroverzicht wordt door Tini voorgelezen en zo beleven wij de avonden van 2019 weer even opnieuw. Het financieel overzicht ziet er goed uit en is goedgekeurd, er zijn een paar constructieve opmerkingen waar het bestuur zeker iets aan heeft. Ons bestuurslid Jannie blijft het laatste termijn van 3 jaar nog beschikbaar en daar zijn we blij mee. Er worden drie leden in het zonnetje gezet omdat ze 25 jaar lid zijn en 3 leden omdat zij 40 jaar lid zijn. Zij krijgen een presentje maar omdat ze niet allemaal aanwezig zijn wordt dit thuisbezorgd. Ook de afgevaardigden van de reiscommissie, boekenclub, filmploeg, website en dorpsraadvertegenwoordigsters worden verrast met een presentje. Als de rondvraag klaar is houden we pauze en neemt Nico Boots de leiding.

Nico vertelt ons veel over het schildervak. Waar komt de naam ‘schilder’ vandaan? Hij vertelt dat in de 12e eeuw de harnassen van de ridders werden beschilderd, zo kon je zien wie bij wie hoort in het gevecht, en dit is de oorsprong van de naam ‘schilder’. Nico is al 45 jaar werkzaam als schilder, na een opleiding van 11 jaar mag hij zich ook echt Schilder noemen. Je moet veel kennis hebben van de verfsoorten, maar ook van de materialen waarop je verft. Welk hout, welk metaal, welk soort schimmel en vooral, hoe moet je dit behandelen? En waarom witte kleding? Dit is omdat vroeger gebruik werd gemaakt van lijnolieverf die alleen schoongemaakt kon worden met groene zeep. Gekleurde kleding wordt door deze methode vaal van kleur, maar nu is dat anders. Nico heeft ook Heraldiek (wapenkunde) gehad en hij laat ons het wapen van Hauwert zien, voor veel vrouwen wel bekend. Ook zien we wat kleuren in combinatie met andere kleuren doen, Nico heeft hier mooie voorbeelden van. Het is veel wat wij leren over het schildersvak en na afloop zijn er ook nog veel vragen, gelukkig kan Nico ze allemaal beantwoorden. Daarna bedankt Marian Nico en na een luid applaus wordt deze informatieve jaarvergadering afgesloten.

We komen donderdag 27 februari weer bij elkaar voor de vrouwenavond met als thema “Vluchten is een keuze”.